Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Τελευταία Ενημέρωση πριν 4 χρόνια

Ενημερωτικά e-mail (newsletters)

Η εταιρεία «CONIQ O.E» ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email.

Η εταιρεία«CONIQ O.E» δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση.

Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Βάλετε τη διεύθυνση αποστολής της εταιρείας«CONIQ O.E» στη λίστα σας των ασφαλών αποστολέων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της εταιρείας «CONIQ O.E», μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.

Η εταιρεία «CONIQ O.E» χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας

Όλοι εμείς έχουμε ως απώτερο σκοπό μας την όσο πιο δυνατόν καλύτερη διαχείριση και διακίνηση των παραγγελιών σας. Με γνώμονα πάντοτε την ανάγκη για την καλυτερη εξυπηρέτηση σας προσπαθούμε στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων να αναβαθμίζουμε καθημερινώς την παροχή υπηρεσιών μας.


Παρακαλούμε περιμένετε!

Παρακαλούμε περιμένετε... θα πάρει ένα δευτερόλεπτο!